Overview

BURGER – Cyber Expert Job in Evere at Defensie –


Volledige vacaturetekst

Als lid van de militaire cybercapaciteit sta je in voor het beschermen van de militaire informatie en het garanderen van de integriteit en de beschikbaarheid van de militaire netwerken en wapensystemen. Als enige overheidsdienst heeft de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst het wettelijk mandaat gekregen om, naast klassieke defensieve cybercapaciteiten, ook cyberexpertise te ontwikkelen voor het verwerven van inlichtingen en voor het ondersteunen en uitvoeren van militaire operaties. De opdrachten worden anders ingevuld naargelang je specifieke rol: “Vulnerability Assessor”, “Threat Analyst”, “Incident Handler”, “Digital Forensics Analyst”, “Malware Analyst” of “Red Team Operator”.

About the Company

Company: Defensie –

Company Location:  Evere

Estimated Salary:

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 80 MB.

About Defensie -