Overview

Coach Nederlandse Defensie Academie Job at Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando – in Breda

Job Description

De primaire taak van de Nederlandse Defensie Academie? Studenten begeleiden in hun academische, militaire, persoons- en leiderschapsontwikkeling. Als coach bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda draag je hieraan bij. Vooral op het gebied van vorming en sociale veiligheid versterk je collega’s die onze cadetten klaarstomen.


In jouw functie van begeleider/mentor/coach gaat het vooral om het on the job begeleiden van instructeurs en docenten, het management en de staven. Zodat ze maximaal zijn toegerust om het vormingsproces van studenten in de gewenste richting te sturen.

Je maakt deel uit van een netwerk van militairen en burgers die binnen de Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Koninklijke Instituut voor de Marine en de Faculteit Militaire Wetenschappen inhoud geven aan het vormingsproces van studenten. Jullie vernieuwen, verbeteren en versterken het begeleidingssysteem continu. Zo help je de Nederlandse Defensie Academie om de sociale veiligheid in de leef-, leer-, werk- en vormingsomgeving te vergroten en de aspirant-officieren nóg beter voor te bereiden op startfuncties.

Je gaat aan de slag binnen een deskundig, multidisciplinair team onder leiding van het hoofd opleidingen en onderwijs. Flexibel en naar behoefte word je ingezet bij het cadettenbataljon (Koninklijke Landmacht), de cadettenwing (Koninklijke Luchtmacht), het cadetteneskadron (Koninklijke Marechaussee) of ter ondersteuning van een opleidingsproces bij de KMA-staf. Binnen het bataljon, de wing en het eskadron wordt het onderwijs verzorgd en begeleid door ECOD-gekwalificeerde medewerkers in de rol van opleider, senior opleider, mentor en supervisor.

Met jouw ondersteuning op het gebied van vorming en sociale veiligheid versterk je onze gekwalificeerde medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de cadetten. Dit doe je door:

actionfeedback te verzorgen;

feedback te faciliteren;

het onderwijs te evalueren en indien nodig verbetervoorstellen op te stellen;

de verbetervoorstellen af te stemmen met de senior adviseur vorming en het hoofd bureau Opleidingsontwikkeling;

de implementatie van verbetervoorstellen te faciliteren;

de senior adviseur vorming en het hoofd bureau Opleidingsontwikkeling op de hoogte te houden van (innovatieve) ontwikkelingen;

te bewaken dat vorming en sociale veiligheid een integraal deel uitmaken van het KMA-onderwijs;

deel uit te maken van een forum dat portfolio’s beoordeelt.

Functie-eisen

Je hebt hbo-niveau.

Je hebt een afgeronde coachopleiding, of bent bereid deze te volgen.

Je hebt ervaring met coachen en het geven van trainingen.

Je bent bekend met het opleidings-, trainings- en vormingsdomein.

Je neemt graag verantwoordelijkheid en initiatief.

Je hebt een integere houding en werkt graag samen.

Je bent mensgericht, kunt goed communiceren en haalt veel energie uit het ontwikkelen van collega’s.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau

schaal 10

Salarisomschrijving

Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

Maandsalaris

Min €2.767 – Max. €4.387 (bruto)

Dienstverband

Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Contractduur

Tijdelijke aanstelling van 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling

Minimaal aantal uren per week

38

Maximaal aantal uren per week

40

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: ‘Beschermen wat ons dierbaar is’. Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren.

Houd er rekening mee dat het afhandelen van jouw sollicitatie vertraagt in verband met de richtlijnen voor COVID-19. Ook worden sollicitatiegesprekken op een alternatieve wijze ingevuld of uitgesteld. Als je tot de genodigden hoort, informeren wij je hierover. Excuses voor het ongemak.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Je sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Dit is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure start.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Koninklijke Militaire Academie (KMA, Breda) of het Koninklijke Instituut voor de Marine (KIM, Den Helder). Deze instituten maken deel uit van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en verzorgen de initiële opleidingen voor aspirant-officieren.

De NLDA leidt officieren op, levert taaldiensten en leiderschapsexpertise, voert wetenschappelijk onderzoek uit en garandeert militair-historische expertise. Daarmee levert de NLDA een unieke bijdrage aan de krijgsmacht om te beschermen wat ons dierbaar is.

De NLDA wordt geleid door de commandant NLDA die verantwoording aflegt aan de Commandant der Strijdkrachten. De NLDA is beheersmatig ondergebracht in de organisatie van het Defensie Ondersteuningscommando en omvat naast de KMA en het KIM de Faculteit Militaire Wetenschappen, het Instituut Defensie Leergangen, Expertise Centrum Leiderschap Defensie, Talencentrum Defensie en het Nederlands Instituut Militaire Historie.

Opleiden door middel van onderwijs en vorming is onze primaire taak. In dat proces is het van belang om continu aan te sluiten bij nieuwe generaties studenten. We begeleiden studenten in hun beroepsvorming die onder meer bestaat uit academische, militaire, persoons- en leiderschapsontwikkeling. Karaktervorming is een essentieel onderdeel van de totale beroepsvorming en draagt bij aan de morele ontwikkeling van officieren. Het vormingsproces maakt de NLDA uniek ten opzichte van civiele onderwijsinstellingen.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando’s (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando

Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

About Company

Company: Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando –

Company Location:  Breda

About Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando -