Overview

Duiker Douane Job at Belastingdienst in Rotterdam

Job Description

Functieomschrijving“Ik vertrouw mijn collega’s met mijn leven. De fysieke en mentale druk maken deze functie uniek. Tijdens het duiken onder grote vrachtschepen in troebele havens is één ding belangrijk: rustig blijven. Voor ons team is dit werk meer dan een baan. Dat moet ook, anders hou je het niet vol.” Michael, duikploegleider landelijk duikteam Douane.

Ook ónder water controleert de Douane de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen. Dit doet ons landelijke duikteam dat bestaat uit acht duikers en vier schippers. Jij maakt deel uit van dit team. Het duikteam hoort bij het proces fysiek toezicht in Rotterdam. Douane Rotterdam Haven is een kantoor in een zeer dynamische omgeving. Met de uitbreiding van Maasvlakte 2, de bouw van de Rijksinspectie Terminal en alle ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan, staat het regiokantoor volop in de schijnwerpers en is het voortdurend in beweging.

Als duiker draai je mee in rooster- en piketdiensten. Aan jou en je collega’s de taak om onderwatercontroles van zeeschepen en kades uit te voeren. Of andere plaatsen onder water waar illegale goederen verstopt kunnen zijn. Dit kan overal in Nederland zijn. Ook lever je in voorkomende gevallen (duik)bijstand aan andere diensten, zoals de Politie. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, onderhoud je de benodigde uitrusting goed. Omdat werken onder druk een goede lichamelijke conditie vereist, sport je ook veel onder begeleiding en neem je samen met je collega’s deel aan diverse duikoefeningen.

Functie-eisen

Je hebt een mbo 3-diploma, bij voorkeur in een richting binnen het vakgebied sport en bewegen.

Je bent een sportief iemand met minimaal een jaar relevante ervaring als duiker met uitrusting.

Je hebt de certificaten Cat-A1 t/m A3 en Cat-B1 en B2 en het medische certificaat Mad-A of bent bereid deze te behalen.

Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar, bent flexibel als het op je werktijden aankomt en vindt het niet erg om ook weekend- of nachtdiensten te werken.

Je bent bevoegd als buitengewone opsporingsambtenaar (boa) of bent bereid deze bevoegdheid te halen.

Je spreekt en schrijft goed Nederlands, hebt een rijbewijs B en een goede fysieke gesteldheid.

Jouw competenties?

Stressbestendigheid

Samenwerken

Integriteit

Flexibiliteit

Besluitvaardigheid

Herken jij jezelf ook hierin?

Samenwerken is voor de Douane – en zeker ook voor jou – de sleutel tot succes. Je staat stevig in je schoenen en kunt vlot schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Ook als de druk hoog is, blijf je rustig. Kennis en ervaring deel je graag met collega’s. En je wilt altijd hoge kwaliteit leveren. Ook integriteit vind je belangrijk in je werk. Dat is in al jouw handelen zichtbaar.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 5, schaal 6, schaal 7

Salarisomschrijving De werkzaamheden van deze functie vallen in de salarislijn groepsfunctie C. Groepsfunctie C omvat 3 schalen, de schalen 5 tot en met 7. In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats (schaal 4, trede 0). Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden.

Maandsalaris Min €2.091,- – €3.157,- (bruto)

Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Minimum aantal uren per week 36

Maximum aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

  • Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

De afdeling – Directie Douane

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of Pdf-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld dus duidelijk in je cv welke opleiding je op welk niveau hebt gevolgd en of je deze hebt afgerond met een diploma.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

Cv- en briefselectie december

  • allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie, daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Bewegings- en fitheidsonderzoek (december medio week 51)

  • voor deze functie moet het bewegings- en fitheidsonderzoek met een voldoende resultaat afgerond worden.

Meeloopdag (januari)

  • Om een goed beeld te krijgen van de functie vindt er een meeloopdag plaats

Selectiegesprek (januari)

  • Doormiddel van een competentiegericht interview wordt het selectiegesprek gevoerd.

Medische keuring (eind januari)

Arbeidsvoorwaardengesprek (eind januari)

Opleiding

De startopleiding voor deze functie duurt ongeveer 9 maanden. Tijdens de opleiding is werken in deeltijd niet mogelijk en ben je verplicht met verlof in de vakantieperiodes die gelden voor het voortgezet onderwijs regio Midden Nederland. In het lesrooster dat je tezijnertijd ontvangt, zijn de exacte lesvrije periodes aangegeven.

Uniform

De Douane is een geüniformeerde uitvoeringsdienst en dit houdt in dat – zo nodig – het dragen van een uniform verplicht is.

Flexibiliteit

De Douane wil medewerkers inzetten daar waar het werk is en op de manier die het werk vraagt. Wij vragen dus van je dat je flexibel inzetbaar bent, waarbij werken op verschillende locaties en voor andere processen tot de mogelijkheden behoort.

Douane Nederland is een professionele handhavingsdienst waarbij kennis delen, ervaringen uitwisselen en samenwerken in de keten integraal onderdeel uitmaken van iedere functie. Medewerkers leren om met behulp van vakmanschap (kennis, vaardigheden, competenties), een integere houding en professioneel gedrag het beste uit zichzelf te halen en zo de prestaties van de Douane te verbeteren. En te leren van het leren, met een open blik en oog voor innovatie. Deze wijze van werken betekent ook dat we ervaren Douanemedewerker mogelijk vragen om voor een deel van hun tijd de rol van docent op zich te nemen en/of mee te werken aan de inhoud van een opleiding. Het doel? Nieuwe en naaste collega’s bijspijkeren op hun vakgebied. Competenties op dit vlak zijn dan ook een pre.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Belastingdienst en de Douane kun je terecht op www.belastingdienst.nl, www.douane.nl en op werkenbijDouane. Heb je daarna nog vragen, dan zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

Wacht niet te lang met solliciteren! Wij verwachten veel reacties op deze vacature. Indien we voldoende reacties hebben ontvangen is het mogelijk dat de vacature eerder wordt gesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er ook rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen.

About Company

Company: Belastingdienst

Company Location:  Rotterdam

About Belastingdienst