Overview

En Senior Östersjöexpert Job at WWF – in Solna

Job Description

Förorenat, överexploaterat och döende. Ord som ofta används i beskrivningen av vårt unika innanhav. Men Östersjön är så mycket mer. Det är ett unikt ekosystem, ett semestermål, en arbetsplats och ett vackert och älskat hav. Det är många sektorer som påverkar och påverkas av Östersjöns miljö – allt från fiske och sjöfart till energiproduktion, turism samt övrig rekreation och avkoppling. År efter år ökar konkurrensen om havets begränsade utrymme och resurser. Risken är att det totala trycket från våra aktiviteter överskrider gränsen för vad ekosystemet klarar av. Det är ett hot, inte bara mot havets växt- och djurliv, utan även mot de ekologiska processer och naturresurser vi alla är beroende av.


Vill du vara med i ett team som arbetar för att bidra till ett levande Östersjön?

Världsnaturfonden WWF söker nu en Senior Östersjöexpert som ska arbeta som strategisk rådgivare med policypåverkan och kunskapsutveckling samt hantering av insatser kopplat till Östersjöns avrinningsområde och ekosystembaserad havsförvaltning i ett brett perspektiv. Tjänsten innebär att, som en av flera kolleger, vara talesperson i Östersjöfrågor för frågor i avrinningsområdet från källa till hav som övergödningsfrågor, tillstånd, bevarande och hållbar användning av Östersjön som ekosystem, vilket kan inkludera, skydd, artkunskap i ett ekosystemperspektiv, ekosystembaserad havsplanering, hållbar blå ekonomi och knäckfrågor som hur vi arbetar med bevarande och hållbart nyttjande av Östersjön och dess ekosystem för långsiktig resiliens, en fråga allt viktigare i ett föränderligt klimat.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:
Bidra som senior expert inom WWFs arbete med kunskapsutveckling, samt att driva påverkansprocesser, och praktisk handling för en hållbar användning och bevarande av Östersjön.

Bidra till en strategisk utveckling av bevarandearbetet med Östersjön och dess avrinningsområde med fokus på ekosystembaserad vatten- och havsförvaltning.

Bidra med nationellt, regionalt och EU relaterat nätverkande gentemot andra viktiga aktörer i Östersjöregionen (myndigheter, andra enskilda organisationer, forskare, företag, med mera).

Leda eller bistå vid kommunikativa aktiviteter så som pressutskick, artiklar och presentationer.

Du ska även kunna vara sakkunnig i ansökningar, samt vara projektsamordnare för en rad pågående projekt.

För att passa i rollen ser vi gärna att du har följande bakgrund:

Goda kunskaper och erfarenheter av Östersjön som avrinningsområde och ekosystem, integrerad ekosystembaserad havsförvaltning, bevarande och hållbart nyttjande, för långsiktig resiliens i ett föränderligt klimat.

Erfarenheter av policyarbete nationellt, regionalt eller inom EU kopplat till Östersjön och dess avrinningsområde.

Kunskap och god erfarenhet i projekt- och programhantering.

Akademisk examen med relevans för tjänsten, och god analytisk förmåga.

Minst 10-årig yrkeserfarenhet med relevans för tjänsten.

Utmärkt förmåga att kommunicera och samarbeta i olika arbetsgrupper och i större nätverk.

Vana av att arbeta i en internationell miljö.

God förståelse och erfarenhet kring olika sektorer och intressentgruppers nyttjande och behov av havet samt deras ekosystempåverkan.

God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska. Andra regionala språk är också intressant.

Som person är du en initiativrik, engagerande, kommunikativ, lösningsfokuserad brobyggare som vill driva förändring av avgörande betydelse. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i grupp.

Vi sitter i vackert belägna Ulriksdals Slott med vattnet alldeles utanför fönstren. Du kommer att få arbeta med kompetenta medarbetare i en stimulerande miljö. Vi strävar efter att bli Sveriges bästa arbetsplats och värnar mycket om välmående och utveckling av våra medarbetare. WWF är anslutna till kollektivavtal och följer ITP planen.

Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning.

Ansökan:
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att komma in med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 26 maj 2021.

Har du frågor om tjänsten? Kontakta: Maria Schultz, avdelningschef Hav och Vatten eller Carolina Söderberg, Human Resources på WWF via växeln 08-624 74 00

Som en del av vår jämlikhet- och mångfaldsplan vill vi gärna uppmuntra manliga sökande samt personer med olika etniska bakgrunder att söka denna tjänst.

Välkommen med din ansökan!

Contact details

Name: Maria Schultz

Title: Avdelningschef Hav och Vatten

E-mail: [email protected]

Phone: 0854657515

Name: Unionen, Akademikerförbundet Facklig representant

Phone: Vxl 08-624 74 00

Terms

Type of employment: Permanent employment

Length: Permanent employment

Working hours: Full-time

Wage conditions: Fixed

Application

Final application date: 2021-05-26

Date of publication: 2021-05-04

About Company

Company: WWF –

Company Location:  Solna

About WWF -