Overview

Inspecteur Dierlijke Bijproducten Job at Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) – in Nederland

Job Description

Heb jij een oog voor detail en een hart voor product- en voedselveiligheid? Vind jij het interessant om bij verschillende bedrijven uit te zoeken of producten met dierlijke bijproducten wel veilig geproduceerd worden? Lees dan snel verder.


Buiten het vlees dat we eten, worden delen van dieren ook gebruikt voor andere producten. Delen van een varken worden bijvoorbeeld gebruikt om tandpasta, verfkwasten, shampoo en zelfs cement van te maken. Als Inspecteur Dierlijke Bijproducten houd jij je bezig met de veiligheid van het produceren van deze producten. Houden de Nederlandse producenten zich wel aan de wet- en regelgeving? Is alles goed geregeld? De Inspecteur Dierlijke Bijproducten van de NVWA zoekt het uit!

Wat ga je doen?

Je komt te werken bij de directie Handhaven, in team Feed Noord of team Feed Zuid. De teams bestaan uit ongeveer 15 collega’s en samen zijn jullie verantwoordelijk voor het houden van toezicht op industriële bedrijven binnen het werkgebied. Na een inspectie bij het bedrijf handel je de administratie op kantoor bij NVWA of thuis verder af. In deze dynamische functie kun je ervan uitgaan, dat de inspecties en administratie beiden ongeveer de helft van je tijd vergen.

De Inspecteur Dierlijke Bijproducten met het taakaccent Bestemmingscontroles dient zelfstandig te opereren, zich een oordeel te kunnen vormen of de traceerbaarheid van dierlijke bijproducten is geborgd en indien van toepassing te handhaven op basis van de bevindingen. Dit vergt het kunnen toepassen van de betreffende regelgeving bij diverse soorten dierlijke bijproducten en dito bedrijven (onder andere opslag Verwerkte Dierlijke Eiwitten en vetten, petfood- en diervoederbedrijven, crematoria, onderzoeksinstituten, producenten hernieuwbare brandstoffen en biodiesel). Tijdens de inspectie dient de relevante info verzameld te worden en dient aandacht te worden besteed aan de (administratieve) bedrijfssystemen en -processen en de verbanden hierin, die de toezichthouder in staat stelt zicht te krijgen op betrouwbaarheid van de door de bedrijven aangeleverde informatie. Ook dient beoordeeld te worden of de producten in goede omstandigheden zijn ontvangen en/of opgeslagen. Als ook of het betreffende bedrijf (en betrokken handelaren) beschikt over de vereiste verleningen.

Wij zoeken bij voorkeur een inspecteur uit de Regio Noord (provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen) en twee inspecteurs uit de Regio Zuid (provincies Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Zeeland).

Functie-eisen

Allereerst sta je voor de NVWA-kernwaarden: transparant, betrouwbaar, onafhankelijk en professioneel. Verder durf je vragen te stellen en neem je verbale als non-verbale boodschappen in je op. Je bent goed in het vormen van een oordeel, je laat je niet uit het veld slaan door stressvolle situaties en je bent in staat om ook slecht nieuws op een professionele manier over te brengen. Je bent standvastig over wetten en regels, maar empathisch over jouw communicatie. Je kunt zelfstandig plannen en organiseren, maar ziet ook de meerwaarde van het werken in een team. Je deelt ervaringen met je collega’s en bent gedreven om samen een goed resultaat neer te zetten. Tot slot ben je flexibel en kun je snel schakelen wanneer de situatie daarom vraagt.

Daarnaast zien wij graag het volgende:
Een relevante afgeronde MBO opleiding.

Kennis van bedrijfsprocessen, bij voorkeur in de keten van de verwerking van dierlijke bijproducten.

Affiniteit met wet- en regelgeving.

Gevoel voor bestuurlijke- en politieke besluitvormingsprocessen.

Een beschikbaarheid van 36 uur per week.

Een geldig rijbewijs B.

Competenties:
Analyseren

Organisatiesensitiviteit

Overtuigingskracht

Accuraat werken

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 8

Maandsalaris Min €2.817 – Max. €3.782 (bruto)

Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Minimaal aantal uren per week 36

Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.

Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.

Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.

Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.

Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.

Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.

Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.

De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.

Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de NVWA zijn de uitvoerende activiteiten ondergebracht in de afdeling Toezicht uitvoering. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het uitvoeren van het toezicht op naleving van de regelgeving bij bedrijven en locaties, eventueel in samenwerking met andere toezichthouders of overheden.

Domein diervoeder en dierlijke bijproducten.

Binnen de domeinen diervoeder en dierlijke bijproducten gaat het om industriële bedrijven die diervoeders produceren voor landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. In het domein dierlijke bijproducten vallen ook industriële bedrijven, die dierlijke bijproducten transporteren, opslaan, verwerken tot diervoedergrondstoffen, composteren, vergisten, verstoken, et cetera.

Het toezicht richt zich op voedsel- en voederveiligheid en volksgezondheid in het algemeen, in de gehele keten. Denk hierbij aan borgen van stromen, HACCP, microbiologische criteria, handhaving van wettelijke limieten van contaminanten, residuen van bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen en de aanwezigheid van al dan niet toegelaten genetisch gemodificeerde organismen in diervoeders. Ook etikettering valt binnen de genoemde domeinen.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?

De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?

Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?

De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

About Company

Company: Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) –

Company Location:  Nederland

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 80 MB.

About Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) -