Overview

Junior Salesforce Consultant Jobs in Warsaw – Poland at Accenture Services Sp. z o.o.Title: Junior Salesforce Consultant

Company: Accenture Services Sp. z o.o.

Location: Warsaw – Poland

Type: Full Time

Category: Computer

Job DescriptionMłodszy Konsultant SalesforceDołącz do zespołu Cloud First Applications w Accenture – największego Partnera Salesforce na świecie i razem kształtujmy przyszłość wiodących, globalnych przedsiębiorstw. Szukamy ambitnych oraz innowacyjnych osób zainteresowanych pracą z technologią Salesforce.Czym będziesz się zajmować:

Będziesz częścią zespołu dostarczającego najbardziej złożone, największe i innowacyjne systemy oparte na rozwiązaniach Cloud Computing.

Uzgadnianiem i analizowaniem wymagań biznesowych z klientem.

Projektowaniem procesów biznesowych i ich automatyzacji w oparciu o platformę Salesforce.

Wsparciem analitycznym dla klienta i zespołu programistycznego.

Będziesz pełnił aktywną rolę w projektach Salesforce poprzez współpracę z naszym globalnym zespołem wdrożeniowym.

Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy:

Wykształcenia wyższego na kierunkach technicznych lub ekonomicznych.

Chęci rozwoju w obszarzeCloud Computingoraz rozwiązań CRM.

Doświadczenia w pracy projektowej i/lub z systemami informatycznymi.

Zainteresowania innowacjami technologicznymi.

Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Co możemy Ci zaoferować:

Dynamiczną ścieżka rozwoju kariery: zapewniamy pełne finansowanie kursów i certyfikacji Salesforce.

Stanie się częścią zespołu profesjonalistów Salesforce.

Możliwość pracyprzy największych międzynarodowych projektach dla firm z listyGlobal Fortune 500.

Pracę u największego partnera Salesforce na świecie.

Dodatkowe świadczenia: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”. Klauzula zgody przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe c…

 

About Accenture Services Sp. z o.o.