Overview

Junior vergunningverlener Job at Gemeente Utrecht – in Utrecht

Job Description

De afdeling Vergunningen staat voor het reguleren van de openbare ruimte en bebouwde omgeving met vergunningverlening die goed handhaafbaar is.

Met ruim 100 medewerkers draagt Vergunningen bij aan veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en ordening van de gemeente Utrecht. Naast integraal en vraaggericht werken borgen en verbeteren we constant een goede publieke dienstverlening.


In Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn alle taken gebundeld op het terrein van vergunningverlening, toezicht en de handhaving.

VTH bevat drie afdelingen die zich bezighouden met de primaire processen: Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte.

Binnen de groep vergunningverlening gebouwde omgeving van de afdeling Vergunningen zal je meedraaien in de groep junioren die vanaf 1 mei opgeleid zal gaan worden tot junior vergunningverlener.

About Company

Company: Gemeente Utrecht –

Company Location:  Utrecht

About Gemeente Utrecht -