Overview

Konsultant ​/ka ds. Ryzyka Kredytowego Jobs in Warsaw – Poland at DeloitteTitle: Konsultant ​/ka ds. Ryzyka Kredytowego

Company: Deloitte

Location: Warsaw – Poland

Type: Full Time

Category: Computer

Position: Konsultant / -ka ds. Ryzyka Kredytowego

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy – w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok – postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

Zespół Zarządzania Ryzykiem w Deloitte specjalizuje się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”).

Projektowanie, modyfikacja i wdrażanie modeli i narzędzi wspierających analizę ryzyka kredytowego: strata oczekiwana, strata nieoczekiwana, jakość portfela kredytowego, szacowania utraty wartości(Impairment)

Modelowanie parametrów ryzyka ( PD, LGD, EAD/CCF), wyceny portfeli wierzytelności

Budowa i walidacja modeli wspierających ocenę kredytową klienta, np. modele scoringowe/ratingowe, antyfraudowe, windykacyjne i modele oceny zdolności kredytowej

Przegląd i optymalizacja strategii i polityki ryzyka kredytowego, metodologii i procedur

Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyzacji procesu oceny kredytowej w różnych kanałach

Pomiar i analiza rentowności produktów (RAROC, EVA, FTP)

Wykonywanie analiz ryzyka kredytowego na potrzeby regulacji nadzorczych (m.in. stress-testy, AQR, rekomendacje KNFu) na poziomie poszczególnych portfeli jak i całego Banku

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w banku, instytucji finansowej, firmie pożyczkowej lub firmie konsultingowej w jednym z następujących obszarów: zarządzanie i pomiar ryzyka kredytowego, polityka kredytowa, walidacja modeli, zarządzanie kapitałem, zwalczanie nadużyć kredytowych, analityka behawioralna, silniki decyzyjne, audyt wewnętrzny

Wykształcenia wyższgo: finanse, ekonomia, bankowość, nauki ilościowe (matematyka, fizyka, IT, itd.)

Umiejętności analizy danych i modelowania statystycznego / predykcyjnego

Praktycznej znajomości zapytań bazodanowych (SQL)

Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów

Gotowości do krótkich podróży służbowych w razie potrzeby

Chęci do zdobywania praktycznej i teoretycznej wiedzy.

Dodatkowe przydatne umiejętności:

Znajomość matematyki finansowej (ekonometria, statystyka, procesy stochastyczne) i/lub znajomość niektórych pakietów statystycznych (np. Matlab, SPSS, SAS, R, SQL, VBA)

Doświadczenie w procesach kredytowych, szczególnie w obszarze nowych technologii, kanałów zdalnych

Dodatkowe umiejętności IT

Ciekawe i różnorodne projekty doradcze dla instytucji finansowych;

Rozwój zawodowy oraz przejrzystą ścieżkę kariery

Możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych

Przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą

Cenne relacje na całe życie: branżowa sieć kontaktów & referencje od uznanych specjalistów

Dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, udział w różnych zespołowych aktywnościach …

 

About Deloitte