Overview

Kontaktlærer 6.trinn Job at Oslo kommune – in Sibasa, Limpopo 0988

Job Description

Rommen skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten


Rommen skole er en 1-10 skole med rundt 600 elever og 120 ansatte. Skolen har et flerkulturelt miljø. Hos oss er jobben du gjør 100% meningsfull, der du er med på å utgjøre en forskjell for elevene våre. Skoleanlegget er flott, nytt og moderne og ligger i bydel Stovner nær offentlig kommunikasjon.

Skolens satsingsområder er blant annet lesing, regning og god språkutvikling. Tilpasset opplæring og god klasseledelse står i fokus. Rommen skole skal være en trygg, forutsigbar og læringsfremmende skole der elever og skolens ansatte spiller på lag og bidrar til et optimalt læringsmiljø.

Søknadsfrist:
05.04.2021

Arbeidsgiver:
Oslo kommune

Stillingstittel:
Kontaktlærer 6.trinn

Stillinger:
1

Heltid / Deltid:
Heltid

Ansettelsesform:
Fast

Stillingsprosent:
100

Webcruiter-ID:
4363684176

Startdato:
01.08.2021

Sosial deling :
Arbeidsoppgaver

Kontaktlærer 5.trinn

God og tydelig klasseledelse

Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag

Oppfølging og tilpasning av læringsøktene og elevenes læring

Bidra til et godt skole-hjem samarbeid

Sørge for et trygt og inkluderende læringsmiljø

Oppdatert på LK20

Kvalifikasjoner

Godkjent pedagogisk utdanning/lærerutdanning

Erfaring fra arbeid med elever som har ulike behov

Kompetanse i matematikk og engelsk

Personlige egenskaper

Godt og positivt elevsyn

Trives i et flerkulturelt klasserom

Tydelig klasseleder som bygger gode relasjoner til elever, foreldre og andre ansatte

Høye ambisjoner på elevenes vegne

Setter tydelige mål og har forventninger til egne prestasjoner

Systematisk, fleksibel og løsningsorientert

En god lagspiller

Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

Engasjerte og dyktige kollegaer

Tett samarbeid om elevenes læring

En spennende og innholdsrik arbeidsplass

Lønn etter gjeldende avtaler

0988

Kontaktinformasjon

Leif Arild Haaland

21802180

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

About Company

Company: Oslo kommune –

Company Location:  Sibasa, Limpopo 0988

About Oslo kommune -