Overview

Senior Manager Audit Jobs in Amsterdam – Netherlands at HorlingsTitle: Senior Manager Audit

Company: Horlings

Location: Amsterdam – Netherlands

Type: Full Time

Category: Industrial, Engineering

Salary:

De werkzaamheden van de Senior Manager richten zich op het begeleiden van de uitvoering van de controles, de samenstelwerkzaamheden en de administratieve dienstverlening door de betreffende teams en het geven van adviezen. De Senior Manager is, samen met de Vennoot, budgetverantwoordelijk voor de teams en draagt, samen met de Vennoot, mede zorg voor de totale praktijkontwikkeling van het kantoor en is het aanspreekpunt voor de cliënt. De Senior Manager ontlast de Vennoot verder door ook een aantal management- c.q. kantoortaken op zich te nemen en door intern mede een aanspreekpunt voor het personeel te zijn. De werkzaamheden van de Senior Manager zijn adviserend, begeleidend en voorwaardenscheppend van aard.

Jouw rol

Organisatorische positie

1. Rapporteert hiërarchisch aan de verantwoordelijke Accountancy Vennoot.

2. Geeft leiding aan [Gevorderd/zelfstandig] Assistent Accountant en Manager

3. Neemt deel aan: afdelingsoverleg (deelnemer)

Resultaatverantwoordelijkheden

1. Samenstel – en controleopdrachten

2. Controlewerkzaamheden

3. Advies

4. Acquisitie

5. Leiding Managers

6. Praktijkontwikkeling

7. Management- c.q. kantoortaken

Kernactiviteiten

1. Samenstel – en controleopdrachten · draagt zorg voor de uitvoering van de vastgestelde taak met de daartoe ter beschikking gestelde middelen

Coördineert de werkzaamheden, stelt prioriteiten, maakt de werkplanning en controleert de werkuitvoering

Verzorgt het relatiebeheer met de cliënt

Is budget verantwoordelijk voor de uit te voeren opdracht

Is verantwoordelijk voor de productiviteit van door hem/haar aangestuurde medewerkers

Is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering en vastlegging van de werkzaamheden in het digitale dossier

Geeft ‘training on the job’ aan de [Gevorderd] Assistent Accountant, Zelfstandig Assistent Accountant en Manager

Houdt samen met de leidinggevende werkevaluatiegesprekken en levert input voor de jaarlijkse beoordelings-/functioneringsgesprekken

Bereidt declaraties voor en is mede verantwoordelijk voor correctie afwikkeling van onderhanden werk en debiteuren.

2. Controlewerkzaamheden · actualiseert, in overleg met de leidinggevende, de controle aanpak.

bespreekt, eventueel samen met de leidinggevende, de jaarrekening en management letter met de cliënt

3. Advies · adviseert cliënten over eenvoudige zaken zelfstandig

Signaleert adviesbehoeften bij de cliënt en bespreekt dit met de Vennoot

Voert, eventueel samen met de Vennoot, adviesopdrachten bij de cliënt uit

Adviseert de cliënt, samen met Vennoot, op het gebied van bijvoorbeeld overnames, fusies (voor zover deze verantwoordelijkheden zijn toegekend en de persoon tekenbevoegd is), administratieve organisatie, automatiseringsvraagstukken, fiscale vraagstukken, financieringsvraagstukken etc.

Promoot de totale dienstverlening van het kantoor bij de cliënt

4. Acquisitie · promoot de totale dienstverlening van het kantoor bij de cliënt

Acquireert nieuwe opdrachten bij bestaande en nieuwe cliënten

5. Leiding Managers · geeft leiding aan de Managers/team

Voert werkevaluatiegesprekken met de Managers/team

Levert input voor de jaarlijkse beoordelings-/functioneringsgesprekken

6. Praktijkontwikkeling · intern: streeft kwaliteitsverbetering na van de dienstverlening en interne processen, vertaalt nieuwe ontwikkelingen naar de eigen kantoorsituatie

Extern: bouwt een eigen relatienetwerk op, onderhoudt het huidige relatienetwerk en breidt het uit, neemt deel aan…

About Horlings